Bezpieczeństwo najważniejsze.

Podstawowym znakiem jakości, który umożliwia użytkowanie łodzi na rynku europejskim jest znak CE. Certyfikat ten zapewnia na, że łódź danej kategorii jest atestowana i może być bezpiecznie użytkowana na akwenach, do których jest przeznaczona.
Każda jednostka pływająca zakwalifikowana jest do odpowiedniej grupy projektowej, która określa na jakich akwenach i w jakich warunkach może być bezpiecznie użytkowana. Istotne jest to, że kategoria projektowa nie jest deklaracja producenta co do możliwości użytkowych łodzi, ale jest wynikiem przeprowadzonych testów i prób. Jeżeli nasza łódka ma certyfikat oznacza to, ze mamy gwarancję bezpiecznego użytkowania jednostki pływającej. Oczywiście na tych wodach, do których jest ona przeznaczona.

Jak uzyskać odpowiedni certyfikat?

Otóż w zależności od kategorii jednostkę pływająca przed przekazaniem do użytkowania testuje się głównie pod względem zachowania przy danej wysokości fali i sile wiatru.
Obecnie mamy na rynku podział na cztery kategorie projektowe łodzi – https://www.mazuria.com/blog/kategoria-projektowa-statku-lodzi-i-jachtu.html.
Pierwsza, kategoria A, oceaniczna. Do niej należą, które mogą pływać przy sile wiatru ponad 8 stopni w skali Beauforta i przy wysokości fal przekraczającej cztery metry wysokości. Jednostki te są w dużym stopniu samowystarczalne.
Kolejna, kategoria B, pełnomorska. Jednostki pływające taj kategorii można bezpiecznie użytkować w warunkach pełnomorskich, przy sile wiatru do ośmiu stopni w skali Beauforta i wysokości fali do czterech metrów włącznie.
Trzecia, kategoria C, przybrzeżna. jednostki przystosowane do pływania po wodach przybrzeżnych, zatokach, zalewach, jeziorach i rzekach przy maksymalnym wietrze do 6 stopni w skali Beauforta i przy fali o wysokości do dwóch metrów.
Ostatnia, czwarta kategoria D, na wody osłonięte. Jednostki przeznaczone do pływania po niewielkich jeziorach, rzekach i kanałach. Maksymalny wiatr to cztery stopnie w skali Beauforta i wysokość fali do pół metra włącznie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Korzystając ze sprzętu posiadającego odpowiedni certyfikat mamy pewność, oczywiście jeżeli ten sprzęt jest sprawny, że odpowiednio użytkowany zapewni nam bezpieczeństwo i bezstresowe pływanie. Wiemy też kiedy i jak szybko zawijać się do portu, kiedy zmieniają się warunki na akwenie. Swoją droga nasuwa się pytanie, ile jednostek pływających rekreacyjnie niema takiego wymaganego certyfikatu.