Zanim wybierzesz Ośrodek Terapii Uzależnień sprawdź:

Czy działa legalnie?

Czy zatrudnia certyfikowanych terapeutów?

Czy podlega nadzorowi superwizora?

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień OCALENIE odpowiada 3 razy TAK


TAK – działamy legalnie

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień OCALENIE ma status PODMIOTU LECZNICZEGO i jest wpisany do rejestru pod numerem Z-188716-20161215 Oznacza to, że Wojewoda Zachodniopomorski potwierdził iż, nasz ośrodek spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i może wykonywać świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Do nich należy także terapia uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, leków uspokajających i nasennych oraz dopalaczy.

Jesteśmy JEDYNYM takim prywatnym ośrodkiem terapii uzależnień w województwie zachodniopomorskim.

Potwierdza to nasz profesjonalizm oraz rzetelność.
Nasz wpis można sprawdzić w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: https://rpwdl.csioz.gov.pl
TAK – zatrudniamy certyfikowanych terapeutów

Każdy z czterech naszych terapeutów jest certyfikowany specjalistą lub instruktorem terapii uzależnień. Oznacza to, że oprócz wyższego wykształcenia, ukończył Studium Terapii Uzależnień oraz zdał egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Ministerstwo Zdrowia.


Nasi terapeuci

TAK – podlegamy nadzorowi superwizora

W Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień OCALENIE zespół terapeutyczny podlega superwizji. Superwizja to nadzór doświadczonego terapeuty uzależnień posiadającego uprawnienia superwizora nad pracą terapeutów

Superwizja daje pewność wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych w naszym Ośrodku.